Yerevan, Artsakh Ave. 28/15 Open 9:00-18:00 +(374)10-43-44-77

Ենթաբաժին

Бороны дисковые

Սկավառակային տափան ունիվերսալ ԲԴՄ-ՈՒ-4х2Պ

Անկախ էլեմենտներով սկավառակային տափանը նախատեսված է ծանր և միջին կատեգորիայի հողերի ավանդական կամ պարզեցված մշակման համար՝ բոլոր կլիմայական գոտիներում: Տափանը կարող է օգտագործվել աշնանացանի նախապատրաստման, բերքահավաքից հետո մնացորդների մանրացման և հողի հետ խառնման համար:

Подробнее

Борона навесная дисковая шириной захвата 1,8м

Предназначена для разделки пластов почвы после вспашки земель, для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки, для обработки почвы после уборки пропашных культур, для ухода за лугами и пастбищами, засоренными мелкими камнями размером не более 10 см и древесными остатками толщиной до 2 см. Борона агрегатируется с тракторами класса 1,4. Возможна модификация шириной захвата 2м (10 дисков).
Подробнее

Борона дисковая БДМ-2,2х2Н (навесная)

Бороны дисковые БДМ предназначены для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения задернелых лугов и лущения стерни. ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется работа Бороны дисковой БДМ после вспашки. За один проход Борона производит измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности в почву, создает взрыхленный и выровненный слой почвы, заделывает внесенные удобрения.
Подробнее